ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559

โพสต์7 ต.ค. 2561 20:35โดยacademic swsk   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 20:36 ]

การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559

ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ต.ค. 2561 22:57โดยacademic swsk

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ต.ค. 2561 22:55โดยacademic swsk

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net ม.6 

1-3 of 3