กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ต.ค. 2562 22:01 academic swsk แก้ไข ผลงาน/รางวัล
10 ต.ค. 2561 18:49 academic swsk แนบ 131987_ภาษาต่างประเทศหน้า375ถึง484 ปรับปรุง (1).pdf กับ หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2561 18:49 academic swsk สร้าง หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2561 05:58 academic swsk แก้ไข สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 05:56 academic swsk แก้ไข สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 05:56 academic swsk แก้ไข สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 05:55 academic swsk อัปเดต 36666079_1746214978802408_3428372985931628544_n.jpg
10 ต.ค. 2561 05:54 academic swsk แนบ 36666079_1746214978802408_3428372985931628544_n.jpg กับ สว.ศก.
10 ต.ค. 2561 01:40 academic swsk แก้ไข สว.ศก.
9 ต.ค. 2561 02:28 academic swsk สร้าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8 ต.ค. 2561 20:33 academic swsk แก้ไข รางวัล OBECQA ปี 2559-2560
8 ต.ค. 2561 20:29 academic swsk แนบ ประกาศผล-OBECQA-ปี59-60.pdf กับ รางวัล OBECQA ปี 2559-2560
8 ต.ค. 2561 20:29 academic swsk สร้าง รางวัล OBECQA ปี 2559-2560
7 ต.ค. 2561 20:35 academic swsk สร้าง การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559
4 ต.ค. 2561 22:58 academic swsk แนบ วิเคราะห์ผลการทดสอบO-netทm360 (1).pdf กับ ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560
4 ต.ค. 2561 22:58 academic swsk สร้าง ผลสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560
4 ต.ค. 2561 22:55 academic swsk แนบ วิเคราะห์ผลการทดสอบO-netm660 (1).pdf กับ ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560
4 ต.ค. 2561 22:55 academic swsk สร้าง ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560
4 ต.ค. 2561 22:09 academic swsk แนบ โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา-2560-61-62-1.xlsx กับ โครงสร้างหลักสูตร
4 ต.ค. 2561 22:09 academic swsk สร้าง โครงสร้างหลักสูตร
4 ต.ค. 2561 20:44 academic swsk แก้ไข บุคลากร
4 ต.ค. 2561 20:33 academic swsk แก้ไข โครงสร้างการบริหารงาน
4 ต.ค. 2561 20:33 academic swsk แนบ โครงสร้างการบริหารงาน-ฝ่ายบริหารงานวิชาการ-1.jpg กับ โครงสร้างการบริหารงาน
4 ต.ค. 2561 20:33 academic swsk แนบ ADMINSWSK10.41.26-AM2-23-2018-00013 (1).png กับ โครงสร้างการบริหารงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า